Lejárt – Versenytárgyalási felhívás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről szóló, 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások piaci elven történő bérbeadása céljából a lakások helyreállítási kötelezettségével, 2016. május 11. 12:00 óra benyújtási határidővel.

A teljes versenytárgyalási felhívás a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Bp. XXI.ker. Katona J. u. 62-64.) hirdetőtábláján, illetve a www.varosgazda.eu weboldalon érhető el, továbbá a www.csepel.hu weboldalon, illetve a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10.), hirdetőtábláján.
Az az Ajánlattevő nyeri el a bérleti jogot, aki a bánatpénz megfizetésen felül a legmagasabb összegű havi lakbér megfizetését vállalta. Azonosság esetén az Ajánlattevők közül a nyertest sorsolással kell kiválasztani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A helyreállítás során felmerült és indokolt, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: kezelő) műszaki ellenőre által jóváhagyott (a kezelő által elismert és befogadott) számlákkal igazolt anyagköltséget a havi bérleti díj 50 %-ig a kezelő jóváírja.
– A megajánlható lakbér legkisebb mértéke: 994.- Ft/m2/hó
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei
1. Nem szociális bérlakás piaci elven történő bérbevételére kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; együttesen: Ajánlattevő) tehet(nek) ajánlatot.
2. Az Ajánlattevő vállalja a nem szociális bérlakás e felhívásban rögzített megajánlható legkisebb bérleti díjánál magasabb összeg – annak későbbi emelését követően is – megfizetését és azt, hogy a fizetőképessége igazolására szolgáló okmányokat ajánlatában benyújtja. Ehhez kapcsolódó feltétel, hogy az Ajánlattevő és a vele együttköltözők együttes havi jövedelmének meg kell haladnia a versenytárgyalás tárgyát képező bérlakás Ajánlattevő által megajánlott havi lakbérének háromszorosát,
és az együttköltözők egy főre eső havi nettó jövedelmének meg kell haladnia a versenytárgyalás tárgyát képező bérlakás Ajánlattevő által megajánlott havi
lakbérének összegét.
3. Az Ajánlattevő a versenytárgyaláson való részvétel feltételeként a megajánlott havi lakbér hatszoros összegének megfelelő bánatpénzt az erre a célra kiadott
Készpénzátutalási megbízáson (sárga csekk) a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére az ajánlat benyújtását megelőzően befizeti.

Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített „Versenytárgyalási ajánlat, adatlap” c. nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető 2016. április 11-től a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (Bp. XXI. Katona J. u. 62-64.) hétfőn 08:00 – 13:00 óra , szerdán 8:00 -17:30 óra, pénteken 08:00 – 12:00 óra között. Az ajánlat benyújtásának helye: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata (Bp., Katona J. u. 62-64.) hétfőn 08:00-12:00 óra, szerdán 08:00-17:30 óra között.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2016. május 11. 12:00 óra
A bérbevételi ajánlatot zárt, megcímzetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet:
„Bérlakás versenytárgyalási ajánlat”
Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati anyag innen letölthető:

Versenytárgyalási felhívás

 

Ügyintézőink

Kérésével kérdésével forduljon hozzánk bátran!

Hívja ügyintézőnket!

 

Vagy írjon az ügyfélszolgálatunknak és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!