Szerződéstípusok

  1. Ráutaló magatartással megkötött Szerződés
   1. A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Weboldalakat felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e az ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem.
   2. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Weboldal elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a Szerződés a Weboldal elhagyását követően is hatályban marad.
   3. A Ráutaló magatartással létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja és nem is visszakereshető.
  2. Regisztráció útján megkötött Szerződés
   1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely Felületen.
   2. A Magánfelhasználókra vonatkozó rendelkezések
    1. A Regisztráció folyamata Magánfelhasználók számára:
     a) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” vagy Regisztráció” vagy „Hirdetés Feladása” menüpontra kattintással vagy a Mobilalkalmazásban az e-mail-es regisztráció kiválasztásával indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Magánfelhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót. A jelszó megerősítése kötelező.
     b) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – amennyiben van, a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.
     c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a „REGISZTRÁLOK” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.
     d) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására. A Szolgáltató ezen levelében megküldi a Magánfelhasználó részére az ÁSZF-et, valamint az Ekertv. és a Korm. rendelet szerinti tájékoztatót.
     e) Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.
     f)A fenti e) alponttól eltérően az „AKTIVÁLOM A REGISZTRÁCIÓMAT” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Magánfelhasználó és a Szolgáltató között, ha a Magánfelhasználó a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizet valamilyen díjköteles Szolgáltatást.
    2. A Magánfelhasználó a Regisztrációja aktiválását a Szolgáltató erről szóló levelének a Magánfelhasználó e-mail fiókjába történő megérkezéstől számított 72 órán belül kezdeményezheti. A jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Szolgáltató véglegesen törli a regisztrációt. Magánfelhasználó új Regisztrációt indíthat a 17.2.2.1. pont szerint.
    3. A Magánfelhasználó a regisztrációt a már meglévő Facebook vagy Google felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó megadásával is elvégezheti. A jelen pont szerinti regisztráció esetén a Magánfelhasználó a regisztrálok/belépek gombra kattintással fogadja el az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot.
    4. A Szolgáltató és a Magánfelhasználó között Regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre.
    5. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
   3. Az Office Hirdetőkre vonatkozó rendelkezések
    1. A Regisztráció folyamata Office Hirdetők számára:
     a) Az Office Hirdető a Felületen található, „Regisztráció közvetítőknek” menüpontra kattintással indíthatja meg a regisztrációt. Az Office Hirdető köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges adatait.
     b) A regisztráció során az Office Hirdető megismerheti az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.
     c) Az a) alpont szerinti adatok megadását és a b) alpont szerinti dokumentum elfogadását követően az Office Hirdető a „REGISZTRÁLOM AZ IRODÁMAT” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.
     d) Az Office Hirdető az a) ponttól eltérően is megkezdheti a regisztrációt a Felületen található kalkulátor (https://admin.ingatlan.com/kalkulator) igénybevételével. Ebben az esetben az Office Hirdetőnek a kalkulátor kitöltésével meg kell határoznia, hogy mely Szolgáltatásokat kívánja igénybe venni, majd ezt követően – a „HIRDESS NÁLUNK” feliratra kattintva az a)-c) alpontok szerinti eljárást kell követnie.
     e) A Szolgáltató az a) vagy d) pont szerint beérkezett adatokat feldolgozza, továbbá az adatok és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások pontosítása és véglegesítése érdekében telefonos kapcsolatfelvétel útján megkeresi az Office Hirdetőt.
     f) Az adatok és a Szolgáltatások véglegesítését követően a Szolgáltató létrehozza az Office Hirdető felhasználói fiókját, majd e-mail-ben tájékoztatja az Office Hirdetőt a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges felhasználó nevéről és jelszaváról. Az Office Hirdető a felhasználói fiókjába történő első belépés során tudja a Szerződését megkötni az ÁSZF és az Ekertv. szerinti tájékoztató megismerését követően, azok elfogadásával. A Szerződés a jelen pont szerinti tájékoztató e-mail Office Hirdető részére történő megküldésével jön létre.
     g) A Szolgáltató a felhasználói fiók létrehozását követően megküldi az Office Hirdető részére a megrendelt Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Szolgáltatási Díjról szóló elektronikus díjbekérőt.
     h) Amennyiben az Office Hirdető a Szolgáltatási Díjat a díjbekérőben meghatározott határidőben nem fizeti meg, a regisztráció folyamatát újra kell kezdeni.
     i) A Szolgáltató a Szolgáltatási Díj megfizetését követő 2 munkanapon belül aktiválja az Office Hirdető Szolgáltatását. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben vállalja a 2 munkanapon belüli aktiválási időt, amennyiben az Office Hirdető a díjbekérőn szereplő pontos összeget a közlemény (díjbekérő sorszáma) pontos feltüntetése mellett a díjbekérőben meghatározott határidőben fizeti meg. A közlemény rovatban kizárólag a díjbekérő sorszáma tüntethető fel.
    2. A Szolgáltató és az Office Hirdető között regisztrációval létrejött Szerződés határozott időtartamra jön létre.
    3. A Szerződés a Regisztrációt vagy – amennyiben az Office Hirdető Szolgáltatást is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő naptól számított 60. napon szűnik meg.
    4. Amennyiben az Office Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő meghosszabbítására az Office Hirdető korlátlanul jogosult. A jelen pont nem érinti a 17.2.3.3. pontban foglaltakat.
    5. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
  3. Elektronikus úton, Regisztráció nélkül megkötött Szerződés
   1. Szerződéskötés folyamata Lakópark és Display Hirdetők (a jelen 17.3.1. pontban a továbbiakban együttesen: Hirdető) esetében:
    a) A Szolgáltató elektronikus levelet küld a Hirdetőnek, amelyhez mellékeli a jelen ÁSZF 2. vagy 3 számú mellékletei szerinti, a Hirdető által megrendelni kívánt Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát, továbbá amely tartalmazza a Szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez szükséges linket. A linkre kattintva a Hirdető el tudja fogadni a Szolgáltató által megküldött ajánlatot, az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá nyilatkozni tud elektronikus számla befogadásáról.
    b) Amennyiben a Hirdető elfogadja az ajánlatot, az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot, majd ezt követően a „Tovább a szerződéskötéshez” gombra kattintva ezt véglegesíti, a Szerződés létrejön a Felek között.
    c) A Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató visszaigazoló elektronikus levelet
    küld a Hirdető részére.
   2. A Lakópark Hirdetővel létrejött Szerződés tárgya és időtartama
    1. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Lakópark Hirdető által megrendelt Lakópark Szolgáltatási Csomag szerinti – hirdetési felületet biztosít a Lakópark Hirdető részére, a Lakópark Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben meghatározottak szerint.
    2. A Szerződés létrejöttét követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató Regisztrációhoz létre a Lakópark Hirdető részére a https://ingatlan.com weboldalon, amelyhez kapcsolódóan – a kezelőfelületre történő belépés biztosítása érdekében – a Szolgáltató felhasználó nevet és jelszót bocsát a Lakópark Hirdető rendelkezésére.
    3. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
    4. A Lakópark Hirdető kizárólag a Szerződés szerinti lakóparkban található Ingatlant hirdethet azzal, hogy legfeljebb annyi Ingatlant jogosult hirdetni, amennyi Ingatlan az adott Lakóparkban található. A jelen pont szerinti rendelkezést nem érinti, ha az adott Lakópark Szolgáltatási Csomagban több Ingatlanhirdetésére van lehetőség, mint amennyi Ingatlan a lakóparkban található
    5. A Lakópark Hirdető tudomásul veszi, hogy a kezelőfelületen irodanévként nem természetes személy esetében cégnevét, természetes személy esetében személyi okmányaiban feltüntetett vezeték- és keresztnevét köteles megadni és használni. Cégnevétől és nevétől eltérő megjelenést csak akkor választhat, ha azzal nem sérti más, a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Hirdető névhasználathoz fűződő jogát.
   3. A Display Hirdetővel létrejött Szerződés tárgya és időtartama
    1. A Szerződés alapján a Szolgáltató – a Display Hirdető által megrendelt Display Médiaajánlat szerinti – hirdetési felületet biztosít a Display Hirdető részére, a Display Hirdető pedig Szolgáltatási Díjat köteles fizetni az egyedi szerződésben
    2. A Szerződés – a felek megállapodása alapján – határozott vagy határozatlan időre jön létre.
    3. Lakóparkra vonatkozó Display Hirdetésre kizárólag az a Felhasználó jogosult Szerződést kötni, aki vagy amely egyben Lakópark Hirdetőnek is minősül.
    4. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a Szolgáltató visszakövethető formában nyilvántartja azt.
   4. Egyedi szerződés útján, írásban megkötött Szerződés
    1. A Corporate Hirdetésre vonatkozó Szerződés az ÁSZF 23. fejezetében meghatározott egyedi szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre.
 1. Szolgáltatások
  1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Kereső szolgáltatás : A kereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Adatbázisában a keresés időpontjában elérhető Ingatlanhirdetések között a Felhasználó – a Felületen rendelkezésre álló keresési feltételek és szűrők alapján – keresést tudjon eszközölni.
   2. Hirdetésjelentés: A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a jogszabályok és/vagy az ÁSZF rendelkezéseinek.
   3. Megosztás: A megosztás szolgáltatás alkalmazásával a Felhasználó tájékoztatás céljából jogosult az Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (pl. e-mail, Facebook vagy Twitter megosztás keretében).
   4. Nyomtatás: A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Ingatlanhirdetést átlátható és könnyen értelmezhető verzióban kinyomtassa.
   5. Telefonszám felfedés: A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult összesen tíz Ingatlanhirdetés esetében megismerni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználó telefonos elérhetőségét.
   6. Levél küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó – az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását követően – jogosult elektronikus levelet küldeni az Ingatlanhirdetést feladó Felhasználónak.
   7. Hitelkalkuláció:A Szolgáltató a hitelkalkuláció szolgáltatás során lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó az Ingatlan megvásárláshoz esetlegesen szükséges kereskedelmi banki hitellel összefüggésben számításokat végezzen.
   8. Ingatlanoskereső: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által a Felületeken hitelesített ingatlanközvetítőként megjelölt természetes személyek között keresést eszközöljön.
   9. Energetikai tanúsítvány: A Felhasználónak lehetősége van az Ingatlan értékesítés esetén kötelező energetikai tanúsítvány elkészítésének megrendelésére. A Szolgáltatást a Szolgáltató alvállalkozó közreműködésével nyújtja.
  2. Valamennyi Regisztrációval rendelkező Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások: A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult valamennyi, a Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó által is igénybe vehető Szolgáltatás használatára azzal, hogy a 18.1.5 pontban meghatározott korlát nem alkalmazandó.
   2. Csoportosított nézet funkció: A csoportosított nézet funkció bekapcsolásával a Felhasználónak lehetősége van az azonos Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott Ingatlant hirdető Ingatlanhirdetések közül kizárólag egy Ingatlanhirdetés jelenik meg a találati listában.
   3. Ingatlanhirdetés mentés: A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetés hosszú távon történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett hirdetések” menüpont alatt érhetők el.
   4. Mentett keresés:A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont alatt érhetők el.
   5. Hirdetésfigyelő: E szolgáltatás keretében a Felhasználó e-mail útján értesítést kap az általa a mentett keresés szolgáltatás szerinti szempontoknak megfelelő új, illetve meglévő, de adatmódosítással érintett, továbbá a fizetett Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók Ingatlanhirdetéseiről. A Szolgáltató a Prémium hirdetésfigyelő Szolgáltatás alapján megküldött Ingatlanhirdetéseket megkülönböztető jelöléssel ellátva szerepelteti az értesítésben. A Felhasználó legfeljebb 5 (öt) Mentett keresés tekintetében állíthat be hirdetésfigyelőt, amelybe beleszámítanak azok a Mentett keresések is, amelyekre a Felhasználó Pro Hirdetésfigyelőt állított be.
   6. Ingatlanhirdetés elrejtése: Az Ingatlanhirdetés elrejtése funkcióval a Felhasználó jogosult az általa kiválasztott Ingatlanhirdetéseket a találati listából elrejteni. Az így elrejtett Ingatlanhirdetések a Felhasználó által később indított keresések során akkor sem jelennek meg a találati listában, ha egyébként azok megfelelnének a keresési feltételeknek.
   7. Moneycheck : A Moneycheck szolgáltatás keretében a Regisztrációval rendelkező Felhasználó adatainak megadását követően tájékoztatást kap a keresett ingatlan finanszírozási lehetőségéről. A Moneycheck szolgáltatás által kalkulált finanszírozási adatok (pl. törlesztőrészlet, stb.) a Felhasználó által megadott adatokon alapulnak, tájékoztató jellegűek és nem minősül ajánlattételnek.
   8. Üzenet küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó jogosult elektronikus üzenetet küldeni az Ingatlanhirdetést vagy Corporate Hirdetést feladó Felhasználónak.”
  3. A Magánhirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások:
   1. Ingatlanhirdetés feladása:Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. Magánhirdető egyidejűleg legfeljebb 3 (három) aktív Ingatlanhirdetéssel rendelkezhet. Magánhirdető 3 (három) hónapon belül legfeljebb 4 (négy) Ingatlanhirdetést adhat fel. Amennyiben a Magánhirdető elérte a maximálisan feladható Ingatlanhirdetések számát, legközelebb csak akkor adhat fel újabb Ingatlanhirdetést, ha az első hirdetésfeladástól számított 3 hónap eltelt, azzal, hogy a feladott Ingatlanhirdetések számába az inaktív és a törölt Ingatlanhirdetések is beleszámítanak.
   2. Kiemelés: A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított keresési feltételek és szűrők alapján létrejött – találati listán előrébb jelenik meg, mint a kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott Ingatlanhirdetés hol jelenik meg a találati listában, attól függ, hogy adott pillanatban a Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttak el kiemeléssel, illetve, hogy mekkora volt a Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a találati lista elejére kerül.
   3. Védett telefonszám: A védett telefonszám szolgáltatás keretében a Szolgáltató egy virtuális telefonszámot biztosít a Magánhirdető részére annak érdekében, hogy a hirdetőnek ne kelljen a privát telefonszámát megadni a Felületeken. A Szolgáltató biztosítja, hogy a virtuális telefonszámra érkező hívások átirányításra kerüljenek a Magánhirdető által a Szolgáltatás megvásárlásakor megadott telefonszámra. A Szolgáltató a Magánhirdető kérése esetén,statisztikát biztosít a védett telefonszámra érkezett hívásokró
  4. Az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások
   1. Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával az Office Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára.
   2. Licit kiemelés: A licit kiemelés lehetővé teszi az Office Hirdető számára, hogy az Ingatlanhirdetés a találati listán kedvezőbb pozícióban jelenjen meg akként, hogy a kreditjeit felhasználva licitál az adott hirdetési pozícióra. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy a licitálása során kialakult hirdetési sorrend más Felhasználók kiemelése folytán változhat. Az Office Hirdető tudomásul veszi, hogy az Ingatlanhirdetés a megszerzett pozícióját elveszítheti („lejjebb” kerül a találati listán). Az Office Hirdető a korábbi kedvezőbb pozíciót újabb licittel tudja biztosítani.
   3. Link külső honlapra: A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az Ingatlanhirdetésben az Office Hirdető külső honlapjára irányító linket helyezzen el.
   4. Iroda logó: A szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető saját logója megjelenik az Ingatlanhirdetésen úgy, hogy az már a találati listán is látható.
   5. Céges/Saját honlap: A Szolgáltatás igénybevételének idejére a Szolgáltató saját honlapot hoz létre az Office Hirdető számára, ahol az Office Hirdető valamennyi saját Ingatlanhirdetése megjelenik. A saját honlap címe az Office Hirdető által megadott felhasználónévből kerül kialakításra.
   6. Fényképvédelem: Annak érdekében, hogy az Office Hirdető által feltöltött fényképek védelemben részesüljenek, a Szolgáltató az Office Hirdető irodájának logójával látja el azokat.
   7. Feltölthető youtube link: Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlant bemutató videólinket feltölteni. A videólink kizárólag a www.youtube.com weboldalra feltöltött videóra mutathat. A feltöltött videóra a jelen ÁSZF 9.3 pontja megfelelően alkalmazandó.
   8. Feltölthető virtuális bejárás link: Az Office Hirdetők jogosultak az Ingatlanhirdetésükhöz az adott Ingatlan virtuális bejárását lehetővé tevő linket feltölteni. A link kizárólag az ingatlanseta.hu, webseta.hu, 3dingatlan.com, magicview.hu, vrgo.hu, matterport.com weboldalakra mutathat. A feltöltött virtuális bejárás során megjelenő képekre a jelen ÁSZF 9.3 pontja megfelelően alkalmazandó.
   9. Zöld otthon kiegészítő: A Szolgáltatás igénybevételével az Office Hirdető Ingatlanhirdetése az zöld otthon kategóriában, ezt jelölő ikonnal jelenik meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. és 8.2.12. pontokban támasztott követelményeknek megfelel.
  5. A Magánhirdetők és az Office Hirdetők által igénybe vehető Szolgáltatások
   1. Ingatlanhirdetés kiküldése hirdetésfigyelőben: A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ingatlanhirdetés feladását követően az Ingatlanhirdetés megjelenjen a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában. A Szolgáltató jogosult az Ingatlanhirdetést annak adatainak megváltoztatását követően ismételten kiküldeni a Hirdetésfigyelőben.
   2. Prémium hirdetésfigyelő: A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető és az Office Hirdető Ingatlanhirdetése egy további alkalommal megjelenik a „Hirdetésfigyelő” funkciót használó Felhasználók e-mail fiókjába küldött elektronikus levélben szereplő Ingatlanhirdetés listában.
   3. Új építésű kiegészítő: A Szolgáltatás igénybevételével a Magánhirdető vagy az Office Hirdető Ingatlanhirdetése az új építésű ingatlan kategóriában jelenik meg az Ingatlant kereső Felhasználók számára. A Szolgáltatás igénybevételére kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a hirdetett Ingatlan a 8.2.11. pontban támasztott követelményeknek megfelel.
   4. Felirat: A Magánhirdető és az Office Hirdető – a hirdetési cél hatékonyabb elérése érdekében – a Szolgáltató által előre megszövegezett és a Felületeken elérhető feliratokkal láthatja el az Ingatlanhirdetést. Az elérhető feliratok listáját és az azokhoz tartozó magyarázatokat az ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza.
   5. Hirdetőtábla szolgáltatás: A hirdetőtábla igénybevételével és használatával a Magánhirdető és az Office Hirdető offline is professzionális hirdetőként jelenhet meg az Ingatlant kereső személyek számára. A hirdetőtábla szolgáltatás közvetített szolgáltatásnak minősül, annak megrendelése esetén, a Szolgáltató alvállalkozója a megrendeléstől számított 4 munkanapon belül leszállítja a hirdetőtáblát, továbbá a csomag részeként egy filctollat, egy gyorskötöző csomagot és a kitöltési segédletet.
   6. Statisztika: A statisztika szolgáltatás keretében a Szolgáltató statisztikát készít a Magánhirdető és az Office Hirdető hirdetéseinek látogatottságáról, amelyet a Magánhirdető és az Office Hirdető részére elérhetővé tesz a Felületeken.

Összehasonlítás