Szerződéstípusok

Ráutaló magatartással megkötött Szerződés A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Weboldalakat felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e az ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Weboldal elhagyásának időpontjáig tartó határozott...

Összehasonlítás